image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 

 

IT & Medier på Firkløverskolen

På Firkløverskolen har vi fokus på elevens kompetencer og ressourcer, og vi tilrettelægger aktiviteter og undervisning, så vores elever får så mange succesoplevelser som muligt. Mange af af vores elever har brug for de digitale hjælpemidler eksempelvis i forbindelse med ordblindhed, genkendelighed og struktur. Vi ser digitale medier, som ét af midlerne til at opnå øget læring, understøtte differentiering i undervisningen og en kilde til succesoplevelser. Vi betragter endvidere digitale medier som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab, og vi har fokus på at medielæring er koncentreret omkring produktivitet, mobilitet og en intuitiv tilgang.
Vi understøtter læring med iPads til alle elever i 0. – 3. klasse og med computere til alle elever i 4. – 10. klasse. Formålet med at anvende og integrere digitale læremidler i den daglige undervisning, er at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. De personlige mobile iPads og computere understøtter elevernes udvikling af de kompetencer samfundet i dag efterspørger og de giver mulighed for at læring kan finde sted, hvor som helst og når som helst.
 
Vi ønsker yderligere, at have fokus på at enhederne skal være nemme at bruge for elever og personale, så der gives mulighed for at flytte fokus fra teknik til pædagogik. Eleverne skal bl.a. lære at vurdere kvaliteten af det, de finder på nettet, de skal lære at udtrykke sig gennem de nye medier, at være producenter og de skal lære at samarbejde digitalt.