image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 
 
 
 
Afdeling C
 
Afdeling C modtager elever fra 7.-10. klasse. I denne afdeling har vi fokus på at skabe et ungemiljø, hvor eleverne forberedes til et ungdoms- og uddannelsesliv udenfor Firkløverskolens beskyttende rammer.
 
Afdeling C er skolens ældste elever og indeholder
  • Stort fællesrum.
  • Lille rum, hvor der kan spilles spil og høres musik.
  • Forberedelseslokale til de ansatte.
  • Undervisningslokaler.

For gruppen fra 7. klasse og op efter er tilbuddet udelukkende et undervisningstilbud. Eleverne kan benytte lokale fritidstilbud. Skoledagen strækker sig fra kl. 8 om morgenen til kl. 15. Undervisningen følger folkeskolelovens fagrække og minimumstimetal og eleven kan aflægge Folkeskolens Afgangsprøve. Vi arbejder henimod at alle elever aflægger afgangsprøve.

> 10. klasse på Firkløverskolen