image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 

 

Skole hjem samarbejde på Firkløverskolen
 
For et vellykket skoleforløb er det vigtigt med et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og forældre. Denne vigtighed understreges i Lov om Folkeskolens formålsparagraf ”Folkeskolen skal isamarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, ....” (§1. stk. 1) og ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.” (§2.stk.3). På en skole som Firkløverskolen er denne vigtighed ikke mindre, snarere tværtimod. Elevernes udbytte af skolegangen er i meget høj grad afhængig af en positiv, fordomsfri og åben dialog mellem forældre og skole samt en loyal opbakning fra alle om de tiltag, der aftales. Skolebestyrelsen deltager med en repræsentant ved afdelingens fælles forældremøde - som regeli starten af skoleåret.

Skole hjem samarbejdetbestår blandt andet af:

  • Hvert skoleår afholdes mindst et forældremøde for hele forældregruppen i en undervisningsgruppe (”klasse”)
  • Hvert skoleår afholdes mindst to skole hjem samtaler for den enkelte elevs forældre
  • Hvert skoleår afholdes mindst et socialt arrangement i de enkelte elevgrupper/afdelinger

Den vigtigste løbende dialog mellem forældre, lærere og pædagoger:

  • føres først og fremmest på ForældreIntra
  • kan føres telefonisk (i medarbejdernes arbejdstid)
  • føres efter aftale personligt - fx i forbindelse med forældres aflevering/afhentning af børn.