image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 
Fællesskab
 
Vi definerer fællesskab som at være fælles om noget bestemt.
 
Det, vi er  fælles om, definerer vores fællesskab.
Det betyder, at vi  har et fælles ståsted, at vi arbejder på at skabe enighed, at vi udviser indbyrdes loyalitet og giver plads til individualitet.
 
Anerkendelse
 
Vi definerer anerkendelse som det, at møde et andet menneske ligeværdigt ud fra troen på den positive intention og med et ønske om at forstå.
 
Anerkendelse omfatter:
  • at blive set og anerkendt for det jeg er og kan

  • forståelse for forskelligheder

  • selverkendelse

  • leder/medarbejder, lærer/pædagog, lærer-pædagog/elever, forældre/elever, elever/elever anerkender hinanden

  • empati, indsigt og respekt er en forudsætning for anerkendelse

Læring
 
Læring er enhver proces, der fører til varig kapacitetsændring, f.eks. faglig, social, personlig udvikling.
 
Læring indeholder:
  • undervisning; forskellige læringsstile, differentiering, nærmeste udviklingszone; projektorienteret undervisning

  • de resultater den enkelte får ud af læreprocesser; kompetencer, færdigheder, gøre det ikke målbare målbart

  • de psykiske processer der finder sted i den enkelte; tryghed, glæden ved at lære, følelsen af at være inkluderet

  • samspilsprocesser mellem den enkelte og omgivelserne; motivation, relationsarbejde, skole-hjemsamarbejde

Trivsel
 
Vi definerer trivsel som en tilstand hvor individet i samspil med omgivelserne har fundet en indre balance i forhold til begrebet ”det hele menneske”, og hvor han/hun føler sig inkluderet. Læs mere i vores Trivselspolitik her.