image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 
 
Velkommen til Sundhedsplejen på Firkløverskolen
 
Sundhedsplejersken kan træffes på:
  • SkoleIntra, Sanne Hentze.
  • Mail: [email protected]
  • Telefon 2365 6521 - læg gerne en besked og der ringes tilbage.
Elever og forældre er altid velkommen til at kigge forbi Sundhedsplejerskens kontor på skolen. Sundhedsplejersken er på skolen hver anden fredag (fredag i ulige uger) i skoletiden.
 
Ud over de klassetrinsbestemte tilbud har sundhedsplejen mange behovundersøgelser. Det er altid i samarbejde med elever og forældre. Der skrives til forældre over skoleintra eller forældrene ringes op.
 
Sundhedsplejersken tilbyder alle nye elever der starter på Firkløverskolen, i løbet af skoletiden, en sundhedssamtale. Her vil eleverne blive målt, vejet, få en synstest og en høreprøve efter behov. Efter eleverne har været hos mig, kan forældre selv gå ind på hjemmesiden sundhedsvejen.dk via NemId og se info fra undersøgelserne.
Indskoling
Sundhedsplejen tilbyder alle børn i 0. klasse en indskolingsundersøgelse, sammen med forældre. Sundhedsplejersken måler vægt, højde, syn og hørelse. Alle børn får lavet en motorisk screening. Der kigges på skulder, ryg, ben og hofter. Herudover tilbydes en sundhedssamtale med barnet og forældre.
 
Sundhedsplejen tilbyder alle børn i 2. klasse en sundhedssamtale. Forældre bliver tilbudt at deltag. Børnene bliver målt, vejet, synstestet og får en høreprøve efter behov. Emnerne kan være trivsel, sundhed, hygiejne, motion osv. Her ud over snakkes der om at vaske hænder og hvorfor.
 
Mellemtrin
Sundhedsplejen tilbyder alle elever i 5. klasse en individuel sundhedssamtale. Forældre er velkommen til at deltage. Eleverne får tilbud om måling af højde, vægt synsprøve og ved behov en høreprøve. Her ud over en sundhedssamtale. Emnerne kan være: Trivsel, kost, motion, hygiejne, søvn. Forældre får altid skriftlig besked med hjem om undersøgelsen. Herudover vil der være tilbud om pubertetsundervisning i mindre grupper.
 
 
Udskoling
Sundhedsplejen tilbyder alle elever i 9. klasse en udskolingsundersøgelse. Her tilbydes måling af vægt, højde, syn, hørelse og evt. farvesyn. Sundhedssamtalen vil derudover tage udgangspunkt i, hvad den enkelte elev finder relevant at drøfte. Der vil være tilbud om seksualundervisning i 9. klasse enten i små grupper eller i hele klassen.