image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 
Firkløverskolens trivselspolitik
 
Firkløverskolens trivselspolitik tager udgangspunkt i vores fire grundlæggende værdier
 
Fællesskab
Læring
Anerkendelse
Trivsel
 
Firkløverskolen skal være et trygt og godt sted at være for elever og ansatte. Gennem vores trivselspolitik ønsker vi at skabe det bedst mulige udgangspunkt for et godt læringsmiljø. Vi ønsker at skabe glæde for at gå i skole samt lyst til læring gennem et velfungerende fællesskab.

 

Vores udgangspunkt er, at elever, ansatte og forældre gerne vil yde en aktiv indsats samt gøre deres bedste. Vi arbejder målrettet med trivsel i de enkelte undervisningsgrupper bl.a. med udgangspunkt i trivselsundersøgelser. Ligeledes er trivsel et fast punkt på vores afdelingsmøder, da vi mener, at en fælles opmærksomhed på trivselsindsatsen kan være med til at forebygge mobning.

Firkløverskolens antimobbestrategi

  • vi udarbejder sociale spilleregler/mål i hver klasse.

  • vi arbejder bevidst med positive forventninger, rammer og indhold, der fremmer trivsel og tryghed.

  • vi vægter åben og jævnlig kommunikation mellem elev, hjem og skole højt.

  • vi anvender en anerkendende kommunikation.

  • alle er en del af skolens fællesskab på trods af vores mange forskelligheder.

  • elevrådet er aktive aktører i forbindelse med skolens trivselsmålinger.

  • vi arbejder målrettet med at øge elevernes bevidsthed om trivsel, samarbejde og ansvarlighed.

  • vi arbejder på at skabe de bedst mulige fysiske rammer.