image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

Afdeling B
 
I afdeling B modtager vi elever der primært er udfordret indenfor det socio-emotionelle område. Børn, der af en eller anden årsag ikke trives i en almindelig folkeskole. Afdelingen modtager elever fra bh.kl. - 6.kl.
 
Ved klassedannelsen tages hensyn til elevernes vanskeligheder - dvs. både det faglige og sociale funktionsniveau.
 
Klassestørrelserne varierer, men ligger typisk på 4-6 elever pr. klasse. Til hver klasse er som udgangspunkt tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog.
 
Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Der udfærdiges handleplaner, der tilgodeser udvikling af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Der er særlig opmærksomhed omkring arbejdet med social træning, idet alle elever har vanskeligheder indenfor kontakt, socialt samspil og kommunikation.
 
Skole- og eftermiddagsaktiviteter foregår i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Derved skabes sammenhæng og helhed for eleverne.