image

Firkløverskolen

Lejre Kommue

 
 
 
Afdeling A
 
I afdeling A modtager vi elever der primært er udfordret indenfor autismespekteret med ADHD og andre opmærksomheds- og koncentrationsproblemer.  Afdelingen har elever fra bh.kl. - 6.kl.
 
Ved klassedannelsen tages hensyn til elevernes vanskeligheder - dvs. både det faglige og sociale funktionsniveau. Klassestørrelserne varierer, men ligger typisk på 4-6 elever pr. klasse. Til hver klasse er som udgangspunkt tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog.
 
Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Der udfærdiges handleplaner, som tilgodeser udvikling af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Der er særlig opmærksomhed omkring arbejdet med social træning, idet alle elever har vanskeligheder indenfor kontakt, socialt samspil og kommunikation.